Salūti

Salūti:

Par salūtiem var uzskatīt vienkāršāku pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu, kur uzsvars tiek likts vairāk uz efektu skaņu un struktūru parādišanu bez muzikālā pavadījuma.

Salūta izveide notiek vairākos posmos:

  1. Salūta paredzētās vietas izpēte un analīze;
  2. Pirotehnisko izstrādājumu izvēle un piemērošana reālās vides faktoriem;
  3. Digitāla maketa izveide, saglabājot visas videi raksturīgās īpatnības;
  4. Uguņošanas vizualizācijas izstrāde, to integrējot 3D digitālā maketa vidē;
  5. Salūta tehniskā plāna izstrāde;
  6. Salūta saskaņošana ar kompetentajām iestādēm;
  7. Salūta tehniskā izveide un pirotehnisko izstrādājumu sagatavošana eksponācijai;
  8. Salūta realizācija;
  9. Salūta norises vietas sakopšana.